دستگاه تسمه کش دستی تسمه فلزی

دستگاه های تسمه کش دستی در گروه تسمه کشهای پرتابل قرار دارند که با توجه به جنس تسمه گستره استفاده وسیعی دارند .

تسمه کش های دستی تسمه فلزی در دو نوع گرد کش ( مناسب سطوح گرد و تخت ) و تخت کش     ( مناسب سطوح تخت) در کل دنیا تولید و استفاده میشوند .


تسمه کش دستی سایز 32 (SIGNODE) امریکا                                         انبر پرچ دستی سایز 32 (SIGNODE)امریکا

          تسمه کش دستی تسمه فلزی                                                         تسمه کش دستی


تسمه کش (کشنده + انبر ) سایز 16و19                                        تسمه کش سطح گرد و تخت سایز 16-32 

                     کشنده و انبر تسمه فلزی سایز 16و19                                        دستگاه تسمه کش تسمه فلزی      گرد کش


دستگاه تسمه کش  دستی بدون بست تسمه فلزی

دستگاه تسمه کش دستی بدون بست                   دستگاه تسمه کش دستی تسمه فلزی