انبر-پرچ-تسمه-فلزی-سایز-16-یا-19-

انبر پرچ تسمه فلزی سایز 16 یا 19